Skip to main content

Allmänt

Köper du som privatperson, gäller och följs Distansavtalslagen (se längre ner under rubriken ångerrätt) samt Konsumentköplagen, som har strikta bestämmelser, vilket innebär att lagen gäller, trots att du har avtalat om något annat. För företag, inklusive enskilda näringsidkare, gäller Köplagen, som är dispositiv, vilket innebär att avtal mellan företag gäller i första hand före lagen. När du köper som privatperson, registrerat dig och gjort din beställning, godkänner du också att vi lagrar och använder dina uppgifter i vår verksamhet för att på bästa sätt kunna fullföra våra åtaganden gentemot dig.

Vi skyddar dina personuppgifter enligt Personuppgiftslagen, och du har rätt att få ta del av uppgifterna samt att få dessa raderade om du så önskar. Du som kund hos oss är viktig därför vårdar vi våra kundrelationer genom att vi inte säljer vidare information till 3dje part.

Skulle något villkor befinnas ogiltigt enligt vad som gäller enligt svensk eller EU rätt, ska detta inte innebära att köpevillkoren i sin helhet blir ogiltiga, utan det ogiltiga villkoret ska i så fall ersättas med likvärdig lagenlig text.

Beställning

Du kan endast beställa via vår webbutik. Alla andra former för beställning måste avtalas med oss i förväg. Om du är under 18 år måste du ha målsmans, dvs. förälders, tillstånd. Sådant tillstånd kan ges genom att en förälder skickar sitt uttryckliga tillstånd till oss med e-post. Alla falskbeställningar spåras och polisanmäls, och om vi lidit ekonomisk eller annan skada kommer vi att kräva skadestånd.

Moped klass II & trafikregler med åtaganden i Sverige

Genom att godkänna dessa villkor och genomföra/slutföra ditt köp hos oss är du som köpare och/eller användare av våra produkter väl informerad om gällande regler och lagar kring produkten (fullständiga uppgifter hittar du hos transportstyrelsen) . Maxibianca c/o Green electric Scandinavia AB med partners lämnar över ansvaret till köparen att vidta de åtgärder / hålla lokala regler och skaffa gällande försäkringar för att köra/framföra fordonet.

Mervärdeskatt

Det framgår tydligt i webbutiken om priserna är inklusive eller exklusive moms.

Leveransvillkor

Frakt: Utöver priset ska du betala fraktkostnaderna om inget annat är angivet. Normalt tillkommer inga ytterligare avgifter.

Beställer du från ett annat land kan tull och extra avgifter för preforma och andra tullhandlingar tillkomma. Leveranstid: I webbutiken är alla våra varor markerade med leveransindikering. Vi måste dock reservera oss för att leveransindikeringen kan grunda sig på felaktiga uppgifter, vilket innebär att en leverans kan komma att ske såväl tidigare som senare än beräknat. Vi förbehåller oss rätten att stryka ej levererbar vara från din order med prisavdrag för densamma. Önskar du beställa annan, likvärd vara, är detta att betrakta som en ny order. Om du önskar avbeställa en vara på grund av dröjsmål med leveransen, är detta möjligt att göra fram till dess att varan effektuerats (se nedan under ”Avbeställning”). Delleveranser sker endast på din begäran och medför ytterligare fraktkostnad för dig. Leveranssätt: När du gör din beställning framgår också vilket leveranssätt, som du valt. Vanligtvis skickas en vara med posten men det kan hända att vi använder oss av annan speditör. Du betalar frakten enligt speditörens gällande prislista. Det är ditt ansvar att se till att adressen, som du angett vid beställningstillfället, är korrekt. Leverans sker endast inom Sverige, såvida inte annat avtalats i förväg.

Om du inte hämtar ut din vara/försändelse

Det är ditt ansvar att lösa ut försändelsen på utlämningsstället inom den tid, som står angivet på avin. Om du inte kan ta emot paketet vid leverans, eller inte hämtar ut ditt paket på utlämningsstället, skickas det tillbaka till oss, och vi kan då komma att debitera dig en skälig summa för frakt- och administrativa kostnader. Betalas inte denna kostnad, lämnas kravet till inkasso, därför är det viktigt att du följer dom angivelser som följer med avin och den speditör som står som ansvarig för godset.

Ändring av beställning

Du kan göra ändringar i din beställning fram till dess att beställningen har hanterats. Med hantering menas att faktura eller frakthandling har skapats samt att en pengatransaktion har skett. Om ändringen godkänns, och varan finns i lager, kommer eventuella prisdifferenser att regleras enligt det pris, som gäller vid ändringstidpunkten. Det är inte möjligt att ändra en beställning när ordern har hanterats. Självfallet kan order, som redan levererats ut från vårt system, därför inte ändras. Privatpersoner har dock ångerrätt enligt vad som sägs under rubriken ”Ångerrätt”.

Avbeställning

En avbeställning är inte giltig förrän du mottagit bekräftelse från oss. Du kan avbeställa din order utan kostnad för dig fram till dess att beställningen har effektuerats, dvs faktura eller frakthandling har skapats. Efter denna tidpunkt är du skyldig att ta emot leveransen. Avbeställning av icke lagerförd vara som beställts eller tillverkats speciellt för dig, är inte möjlig av avbeställa, efter det att vi beställt eller påbörjat tillverkningen av varan/tjänsten.

Ångerrätt

Som privatperson har du enligt Distansavtalslagen rätt att ångra ditt köp inom 14 dagar. Du har inte rätt att ångra dig om tjänsten påbörjas under ångerfristen med ditt samtycke, om varan på grund av sin beskaffenhet inte kan återlämnas, om förseglingen brutits eller varan är öppnat/påbörjad av konsumtion. Om du ångrar köpet måste varan återlämnas i väsentligen oförändrat skick. Ångerrätten börjar löpa den dag vi bekräftade din beställning av en tjänst hos oss respektive den dag du fått varan eller en väsentlig del av den.

Vi tillämpar värdeminskning om konsumenten använder eller hanterar varan på ett sätt som inte är nödvändigt för att undersöka den. Värdeminskningsavdrag tillämpas genom tex. antal konsumerade kilometer eller slitage av produkt vid montering, slitage av bromsar / däck displayskydd, batteri eller annan åverka på produkt.

Om du vill utnyttja din ångerrätt ska du skicka ett skriftlig meddelande till oss, lämpligen via e-post, med angivande av bankkonto eller plus-/bankgironummer. Vi tar därefter ställning till, om du uppfyller de förutsättningar som krävs för att kunna tillämpa ångerrätten. Du kommer därefter att motta ett svar med e-post från oss, i givet fall med information om hur du ska skicka tillbaka varan. Observera att du måste följa våra rekommendationer vad gäller emballage etc. Observera också att det enligt lag är du som ska betala fraktkostnaderna.

Efter mottagandet av den återsända varan kommer köpesumman med avdrag för ursprungliga fraktkostnader att återbetalas till dig inom 30 dagar räknat från dagen då vi mottog återförsändelsen, förutsatt att du inte använt varan och den returneras i oskadat skick och med obruten förpackning/försegling/teknisk plombering.

Reklamation och eventuella återköp

Om du som är privat köpare mottagit en skadad produkt, eller om vi har plockat och skickat fel vara, måste du reklamera varan inom 3 år från det att du tog emot paketet och senast inom 2 månader från att du upptäckte eller borde ha upptäckt felet.

Om du som köpare är företagare och har mottagit en skadad produkt, eller vi skickat fel vara, ska du snarast efter att du tog emot paketet, skicka in en reklamation till oss via e-mail förutsatt att du reklamerar skadan inom garantiperioden. I annat fall hänvisar vi i första hand till respektive tillverkare eller serviceställe.

Det gäller för såväl privatpersoner som företag, att den skadade respektive felaktigt skickade varan ska återsändas i likadan förpackning och med samma transportföretag, som när den mottogs, tillsammans med en utförlig beskrivning av felet. Om vi inte kan skicka en ny vara till dig inom skälig tid, återbetalar vi returfrakten samt vad du betalat för den skadade eller felaktigt skickade varan, men vi återbetalar inte den ursprungliga frakten. Kompatibilitetsproblem förekommer ofta mellan olika produkter, och vi rekommenderar dig därför att ta reda på så mycket som möjligt innan du gör din beställning för att undvika onödiga kostnader.

Kancellera eller ändra order

Om du vill kancellera eller ändra en order är det viktigt att du kontaktar oss så snabbt det är möjligt, så vi inte packar och hinner skicka din order. Skriv ALLTID Kancellera eller Ändra order i subject/ämnes raden tillsammans med ditt ordernummer så prioriterar vi ärendet. Om mot all förmodan din order är plockad och packad och är skickad innan vi hinner stoppa det, kommer vi ha rätten till att debitera er med 250 kr utöver frakt för att vi återkallar leveransen tillbaka till lager. Är ni osäkra skickar ni ett mail till hej@maxatonline.se

Error i priser

Vi reserverar oss för att kancellera eller justera lagda orders med pris error.

Information och bilder

Vi reserverar oss mot eventuella tryckfel samt mot fel i information och specifikationer vad gäller varor och tjänster som förekommer i vårt sortiment. Om det förekommer bilder i vår webbutik, ska de inte ses som exakta avbildningar av en viss vara.

Force Majeure

Båda parter ska vara befriade från fullgörande av avtalet om fullgörandet förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet som part inte rimligen kunnat råda över eller förutse. Följande och liknande omständigheter skall anses utgöra befrielsegrunder där de hindrar eller försvårar avtalets fullgörelse: eldsvåda, krig, mobilisering, rekvisition, beslag, valutarestriktioner, allmän varuknapphet, knapphet på transportmedel, strejk, lockout, inskränkningar i form av drivkraft samt fel i eller försening av leveranser från underleverantörer som har sin grund i sådan omständighet som avses i denna punkt eller andra omständigheter som part ej kan råda över, som antingen hindrar eller försvårar parts fullgörande i sådan grad, att det ej kan ske annat än till onormalt hög kostnad.

TVIST

Om du är privatperson, har vi som policy att alltid följa Allmänna Reklamationsnämndens rekommendationer. Tvist mellan företag avgörs av allmän domstol.

ÅNGERRÄTT – RETURER

Du som konsument och köpare (gäller ej företag) har rätt till ångerrätt inom 30 dagar från det att du har mottagit varan. För att ångerrätt ska gälla så ska varan vara i oskadat skick, oanvänd och i originalförpackning. Klistra eller tejpa inget på originalförpackningen. Du får självklart försiktigt undersöka varan (gäller ej reservdelar, minneskort, usbstickor, batterier, hörlurar/headset). Om produkten är plomberad inkluderas den ej av ångerrätten vid bruten plombering. För glas, skal, skärmar och displayer får dessa ej vara monterade eller dess skyddsfilm avlägsnats. Efter att du fått ett Ärendenummer i retur av oss (som indikerar godkänd retur) anger du detta nummer tydligt tillsammans med din retur.

REKLAMATION

Om du mottagit en defekt eller felaktig produkt så kontakta oss på hej@maxibianca.se som är bemannad vardagar mellan 9.30-15.00 så skickar vi dig en svarspostadress.

Felaktiga reklamationer som beror på handhavandefel eller bristande erfarenhet av enhetsreparationer debiteras med 299 kr inkl. moms. Efter att du fått ett Ärendenummer i retur av oss (som indikerar godkänd retur) anger du detta nummer tydligt tillsammans med din retur.

BYTEN

Returnera produkten du vill byta till oss. Maila oss på hej@maxibianca.se Efter att du fått ett Ärendenummer i retur av oss (som indikerar godkänd byte) anger du detta nummer tydligt tillsammans med din retur.

Gör sedan en ny beställning på maxatonline.se på produkten du önskar. När vi har mottagit din retur krediterar vi dig för varan och du får pengarna tillbaka. Vid bruten förpackning omfattas ej hörlurar, headset & minneskort av bytesrätten.

ÅTERBETALNING

Väljer du att få pengarna tillbaka för din retur/reklamation, så krediteras du till det konto som du betalade med vid beställning. Har du valt att betala med faktura ber vi dig att logga in på klarna.com/se och förlänga förfallodatumet för att ge oss tid att hantera ditt ärende. Hanteringstiden för en reklamation/retur är upp till 10 arbetsdagar.

Skriv ut denna sida och bifoga retursändningen till följande adress:
Green electric Scandinavia AB (559163-7516)
c/o Molind AB
Ynglingagatan 10 A Lastkaj
114 47 Stockholm